News

Hallo alleguer

Gleich ass et esou weit dofir hei schon mol dat Allerwichtechst :

1. Match DOUBLE MIXTE um 9H00 , rendez-vous um halwer ning

1. Match JUST 4 FUN um 10H00, rendez-vous um halwer zing

Weider détailer krit all Ekipp per mail matgedeelt

bis dann , cuotb !

flyer beach2018

.....samsdes, 28 Abrëll 2018

um Parking vun BAUHAUS   - Parc d'Activités Capellen, Mamer

An fir den Duscht loosst iech beim  "Peki" verwinnen mat

Softdrinks , Béier, crémant a lecker cocktails

bauhaus banner

 

.....vainqueur COUPE DE LUXEMBOURG 2018

 

coupe2018 minimes